Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QLDA XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÚK
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Km 47, QL 14, Xã Pơng Drang, H. Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại (05003)874215
Fax (05003)874130
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)