Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty CP Đầu tư 25 Trương Định
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 25 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 024363257378
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)