Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường THCS Trưng Vương
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Sô 26 phố Hàng Bài, quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0438362040
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)