Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng 116
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 43, đường Nguyễn Thị Định, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại 07813957979
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)