Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại 07103830235
Fax 07103830570
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)