Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Bạch Hạc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103861146
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)