Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại 02837602675
Fax 02837602675
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)