Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN ĐẮC
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 52 - đường Trần Quốc Toản - Phường Hoà Lạc - thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033779999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)