Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban phát triển xã Đắk Nông
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Điện thoại 0911555916
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)