Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản thuộc Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 04 đường hải thượng lãn ông, thành phố phan thiết
Điện thoại 0622222261
Fax 0622834241
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)