Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02693655029
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)