Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Bảo trợ xã hội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 37A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại 0439362926
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)