Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 78 Trần Hưng Đạo-TP.Quy Nhơn-tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563893606
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)