Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 35 Trần Hưng Đạo - TP. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại (0235)2210898
Fax (0235)3813235
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)