Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 3, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại (075)3824798
Fax (075)3817399
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)