Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 520 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 02513894066
Fax 02513894080
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)