Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy Ban Nhân Dân Xã Ngán Chiên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Ngán Chiên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang
Điện thoại 0972303272
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)