Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Công Thương Phú Thọ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 337, đường Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103846525
Fax 02103817558
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)