Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài truyền thanh truyền hình huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số nhà 148 đường 19/5 thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai
Điện thoại 02143862317
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)