Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL Các Dự án Đầu tư và Xây dựng/Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 382 Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại 02973875835
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)