Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CTCP Phú Thạnh Mỹ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 76 Duy Tân - Hoà Thuận Đông - Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại 05113633679
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)