Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình – Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận.
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 61- Cao Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại 0623821375
Fax 0623821775
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)