Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TV BÌNH AN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số nhà 15, phố Tam Cờ, tổ 6, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại 01672071993
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)