Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Km 22 -Quốc lộ 15 A - Hương Khê - Hà Tĩnh
Điện thoại 0239387405
Fax 0239387340
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)