Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban phát triển xã Rờ Kơi
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại 0965971468
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)