Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHỤC HÒA, TỈNH CAO BẰNG
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ TT Hòa Thuận - huyện Phục Hòa - tỉnh Cao Bằng
Điện thoại (0206)3 822 094
Fax 02063 822 094
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)