Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẢY HOÀNG NGÂN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 35 Lê Lợi, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại (0235)3828678; 0982373099
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)