Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Solar Power Ninh Thuận
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 86, đường Quang Trung, phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại 0259221066
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)