Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (024)38360169
Fax (844) - 38361196
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)