Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Đồng Hới
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 59 Đường Thanh Niên - Thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 02323822415
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)