Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 29 Phan Ngọc Tòng, khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 02753850045
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)