Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lô 22+23 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 02438182859
Fax 02438182977
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)