Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN Nghệ An
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 21 Quang Trung - Thành Phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại (0238)3842033
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)