Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND thành phố Tam Điệp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 02293864016
Fax 02293864017
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)