Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Thạch Đài
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 02393845002
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)