Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Nhà máy A41 Cục kỹ thuật Phòng không Không quân
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 6 Thăng Long, Phường 4, quận Tân Bình
Điện thoại (028)38110647
Fax (028)38110647
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)