Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ Z179
Phân loại trực thuộc Bộ ban ngành
Địa chỉ KM12, QUỐC LỘ 1A, XÃ TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Điện thoại 0978587737
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)