Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Hùng Tiến
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ xóm Bố Đức, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn
Điện thoại 0982728328
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)