Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Khê
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ KHU 6, THỊ TRẤN SÔNG THAO, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ
Điện thoại 02103889123
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)