Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND XÃ BẮC LÝ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Bắc Lý - - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang
Điện thoại 0964606865
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)