Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Thủ Thiêm
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 33-33A Trần Não, Phường Bình An, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 02837405146
Fax 02837403555
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)