Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 2, phường Bạch Đằng, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang
Điện thoại 02193866427
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)