Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 9 khu nhà dịch vụ 15 tầng, đường Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại (0254)3859623
Fax (0254)3852500
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)