Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ngành y tế tỉnh Phú Yên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 04 Tố Hữu - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại (057) 3843928
Fax (057) 3843928
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)