Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 66 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Bình Hàn, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203892168
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)