Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân xã Gia Hòa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Gia Hòa - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình
Điện thoại (02293)868180; 0989405797
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)