Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài Truyền Thanh Truyền Hình Bắc Hà
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị Trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai
Điện thoại 02143880289
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)