Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng thương mại và dịch vụ hàng hải An Hải Bình
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 16/4/258 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại 02253568132
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)