Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Xưởng Kiến Trúc Tạo Hình
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 176-178 phố Chợ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An
Điện thoại 02253849097
Fax 02253641240
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)