Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Lô C2, đường số 5, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (04) 3566702
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)